Tuesday, 7 May 2013

Yoghurt

看到网友post上可以解决便秘的问题就立刻想试了。买不到奇异果就用草莓代替。


材料:
一粒橙
两粒草莓
一罐yoghurt

做法:
全部放进混合器混合就行了。- FB Jess Lim的分享

No comments:

Post a Comment